گزارش برنامه های گرامیداشت هفته ی بسیج در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، به نقل از پایگاه مقاومت بسیج باقرالعلوم(ع) کارکنان دانشگاه، برنامه های ویژه ی گرامیداشت هفته ی بسیج به شرح ذیل اجرا گردید:

- فضاسازی محیطی

 

- ارسال پیامک گروهی

 

- دیدار با خانواده ی همکار جانباز دانشگاه آقای محمود نبی زاده

 

- برگزاری نشست شورای پایگاه با موضوع بررسی برنامه های آتی

 

- برگزاری مسابقات ورزشی