برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی افزایش رشته و ظرفیت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( 8 دی 97)       برگزاری نشست کمیته تشریفات دانشگاه با موضوع برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و همایش ملی گروه آموزشی ریاضی (8 دی 97)   برگزاری دوره آموزشی کارکنان دفتر فنی در رابطه با مسائل تعمیر و نگهداری سیستم گرمایشی و موتورخانه ها   برگزاری نشست مشترک با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ی همکاری های مشترک (8 دی 97)  

برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی افزایش رشته و ظرفیت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( 8 دی 97)

 

 

 

برگزاری نشست کمیته تشریفات دانشگاه با موضوع برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و همایش ملی گروه آموزشی ریاضی (8 دی 97)

 

برگزاری دوره آموزشی کارکنان دفتر فنی در رابطه با مسائل تعمیر و نگهداری سیستم گرمایشی و موتورخانه ها