دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در هفته ای که گذشت؛ برنامه ها و مراسم بسیاری در این دانشگاه اجرا شد که در این گزارش تصویری، نگاهی گذرا به آن ها داریم:   برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی افزایش رشته و ظرفیت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( ۸ دی ۹۷)     برگزاری نشست کمیته تشریفات دانشگاه با موضوع برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و همایش ملی گروه آموزشی ریاضی (۸ دی ۹۷)   برگزاری نشست مشترک با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ی همکاری های مشترک ، تشکیل چهار کارگروه تخصصی در حوزه ی هوش مصنوعی ، محیط زیست، نانوتکنولوژی و مالی و اداری و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های دو دانشگاه به منظور انجام پژوهش های مشترک(۸ دی ۹۷)       برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه بجنورد (10 دی 97)       برگزاری مانور ترکیبی امداد و نجات هلال احمر خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد (10 دی 97)         برگزاری اولین نشست شورای راهبری   برنامه توسعه علم، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد (11 دی 97)   برگزاری نشست برنامه ریزی دومین کنفرانس ملی گاز و پتروشیمی ( 12 دی 97)   برگزاری نشست اتاق فکر خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد (12 دی 97)

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در هفته ای که گذشت؛ برنامه ها و مراسم بسیاری در این دانشگاه اجرا شد که در این گزارش تصویری، نگاهی گذرا به آن ها داریم:

 

برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی افزایش رشته و ظرفیت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( ۸ دی ۹۷)

 

 

برگزاری نشست کمیته تشریفات دانشگاه با موضوع برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و همایش ملی گروه آموزشی ریاضی (۸ دی ۹۷)

 

برگزاری نشست مشترک با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ی همکاری های مشترک ، تشکیل چهار کارگروه تخصصی در حوزه ی هوش مصنوعی ، محیط زیست، نانوتکنولوژی و مالی و اداری و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های دو دانشگاه به منظور انجام پژوهش های مشترک(۸ دی ۹۷)