دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت   برگزاری نشست کمیته ی پدافند غیر عامل دانشگاه (24 آذر 97)   برگزاری نشست شورای هماهنگی تبلیغات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد (25 آذر 97)   برگزاری انتخابات ریاست دانشکده ی علوم انسانی با شرکت 53 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده (مشارکت 88/33 درصد) - نتیجه ی شمارش آرا : 1- دکتر محمد ریحانی کسب 30 رای 2- دکتر محمد شبانی کسب 23 رای 3- دکتر روح الله بابکی ......... 26 آذر 1397     برگزاری نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشکده ی فنی و مهندسی (26 آذر 97)   دیدار رئیس و نمایندگان دانشگاه با آقای دکتر حسن پارسی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی( 27 آذر 97)   برگزاری نشست شورای فرهنگی دانشگاه (28 آذر 97)  

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

 

برگزاری نشست کمیته ی پدافند غیر عامل دانشگاه (24 آذر 97)

 

برگزاری نشست شورای هماهنگی تبلیغات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد (25 آذر 97)

 

برگزاری انتخابات ریاست دانشکده ی علوم انسانی با شرکت 53 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده (مشارکت 88/33 درصد) - نتیجه ی شمارش آرا :

1- دکتر محمد ریحانی کسب 30 رای

2- دکتر محمد شبانی کسب 23 رای

3- دکتر روح الله بابکی .........

26 آذر 1397