تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رئیس و کارکنان دانشگاه بجنورد به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با ارسال نامه ای از دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و کارکنان این مجموعه، اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی، تقدیر نمود. متن نامه بدین شرح است: " جناب آقای دکتر احمد محقر رئیس محترم دانشگاه بجنورد   با سلام لازم می دانم از زحمات بی شائبه و اقدامات ارزنده ی جناب عالی و همکاران محترم در تقویت فضای علمی و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه بجنورد به ویژه توسعه ی فضاهای کالبدی آن دانشگاه تشکر و قدردانی نمایم.توفیق روزافزون شما را در اجرای مأموریت های محوله از خداوند مسالت می نمایم. منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1397/06/13 "

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رئیس و کارکنان دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با ارسال نامه ای از دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و کارکنان این مجموعه، اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی، تقدیر نمود.

متن نامه بدین شرح است:

" جناب آقای دکتر احمد محقر

رئیس محترم دانشگاه بجنورد

 

با سلام

لازم می دانم از زحمات بی شائبه و اقدامات ارزنده ی جناب عالی و همکاران محترم در تقویت فضای علمی و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه بجنورد به ویژه توسعه ی فضاهای کالبدی آن دانشگاه تشکر و قدردانی نمایم.توفیق روزافزون شما را در اجرای مأموریت های محوله از خداوند مسالت می نمایم.

منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1397/06/13 "