برگزاری نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه بجنورد به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب برگزار گردید. در این نشست برنامه ­های 9 گانه حقوق شهروندی و ده گانه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضا پیشنهادهای خود را مطرح نمودند.  

برگزاری نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب برگزار گردید.

در این نشست برنامه ­های 9 گانه حقوق شهروندی و ده گانه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضا پیشنهادهای خود را مطرح نمودند.