بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد   مهندس رضا رجب زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، ضمن حضور در دانشگاه بجنورد از پروژه های مختلف دانشگاه بازدید نمود.   گزارش تصویری:            

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد

 

مهندس رضا رجب زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، ضمن حضور در دانشگاه بجنورد از پروژه های مختلف دانشگاه بازدید نمود.

 

گزارش تصویری: