برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( 15 دی 97)     برگزاری کارگاه آموزشی دیالوگ ویژه ی اعضای هیئت علمی (15 دی 97)   برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه ی دانشگاه و رئیس خبرگزاری ایرنای خراسان شمالی (16 دی 97) لینک گزارش تصویری در سایت ایرنا لینک خبر اول در سایت ایرنا لینک خبر دوم در سایت ایرنا     برگزاری کارگاه آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی ویژه ی اعضای هیئت علمی (17 دی 97)   برگزاری کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس ویژه ی اعضای هیئت علمی (19 دی 97)   برگزاری کارگاه آموزشی سنجش و ارشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه ی اعضای هیئت علمی ( 19 دی 97)   انتصاب خانم دکتر رقیه اسدی گندمانی به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی روان شناسی و تقدیر از زحمات خانم دکتر ملاحت امانی در مدت تصدی این مسئولیت.

برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( 15 دی 97)

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی دیالوگ ویژه ی اعضای هیئت علمی (15 دی 97)

 

برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه ی دانشگاه و رئیس خبرگزاری ایرنای خراسان شمالی (16 دی 97)

لینک گزارش تصویری در سایت ایرنا

لینک خبر اول در سایت ایرنا

لینک خبر دوم در سایت ایرنا