فرایندها


 فرآیندهای آموزشی       کتابچه راهنمای فرآیندها و ثبت درخواست‌های آموزشی - ویژه دانشجو      حذف درس به دلیل غیبت در جلسه امتحان      حذف درس تربیت بدنی به دلیل مشکل پزشکی حاد      حذف درس پس ازغیبت بیش از حد مجاز      درخواست اخذ درس مطالعه آزاد      درخواست مجوز ادامه تحصیل- مشروطی       درخواست مرخصی بااحتساب در سنوات  و  درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات      درخواست حذف اضطراری      درخواست حذف ترم      درخواست فارغ التحصیلی      درخواست تصویب موضوع پروژه کارشناسی      درخواست تمدید سنوات      درخواست اخذ معرفی نامه مهمانی   فرآیندهای تحصیلات تکمیلی       درخواست تصویب پیشنهاده  (قالب فایل پیشنهاده را از   اینجا  دانلود نمایید.)      درخواست تصویب موضوع درس سمینار      درخواست مجوز دفاع فرآیند اخذ کارت دانشجویی - تغذیه       درخواست کارت دانشجویی- تغذیه

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها