آیین نامه های آموزشی


الف- مقطع کارشناسی   آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۰ و پس از آن) آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ابلاغی ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی دانشگاه بجنورد ب- مقطع کارشناسی ارشد آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۴ و پس از آن) آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی‏ ارشد ناپیوسته ابلاغی ۱۰/۰۸/۱۳۹۴به انضمام دستورالعمل‏‌های اجرایی پ- استعداد درخشان آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته ) و کارشناسی ارشد آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد راهنمای اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری آئین نامه اجرائی تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ت- شهریه شهریه مهمان تکدرس شهریه دوره نوبت دوم ورودی‌های سال تحصیلی ۹۴-۹۵ شهریه دوره نوبت دوم ورودی‌­های سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ث- نظام وظیفه معافیت تحصیلی سنوات ارفاقی دانشجویان (جدید) ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان  (جدید) آیین نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصیل ناشی از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ج- سایر آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان آیین نامه برگزاری امتحانات ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮاﯾﺮانی آیین نامه های اداره دانش آموختگان گردش کار فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع مدارک لازم جهت صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر هزینه تحصیلی (آموزش رایگان) دانشجویان در مقاطع مختلف و سال‌های مختلف آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
الف- مقطع کارشناسی
 

ب- مقطع کارشناسی ارشد

پ- استعداد درخشان

ت- شهریه

ث- نظام وظیفه
ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان (جدید)
آیین نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصیل ناشی از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی

ج- سایر
گردش کار فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه
مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع
مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع
مدارک لازم جهت صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر
هزینه تحصیلی (آموزش رایگان) دانشجویان در مقاطع مختلف و سال‌های مختلف
آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها