نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه علمی دانشیاری

پیام تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه علمی دانشیاری


یکشنبه / 8 دی ماه 1398

 

 

 

تبریک ارتقای رتبه علمی آقایان :

دکتر آرمین حاجیان ،دکتر حسین موسائی و دکتر محسن کیان

 

تبریک ارتقائ علمی

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما اساتید گرامی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری از صمیم قلب به شما و گروه محترم آموزشی ریاضی و دیگر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و کلیه همکاران در دانشکده علوم‌پایه  تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

 

 

 

 

آرمین حاجیان 

پست الکترونیکی:

a.hadjian@ub.ac.ir

 

 

 

حسین موسائی

پست الکترونیکی:

hmoosaei@gmail.com

 

 


محسن کیان 

پست الکترونیکی:

kian@ub.ac.ir