نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل دانشکده فنی و مهندسی

پرسنل دانشکده فنی و مهندسی


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 مهندس صادق اسماعیل زاده
 کارشناس دانشکده علوم‌پایه 1303

 05832201303

مهدی لطفی  کارشناس دانشکده علوم‌پایه  1303 05832201303