نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل دانشکده علوم‌پایه

پرسنل دانشکده علوم‌پایه


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
  مهندس صادق اسماعیل زاده
 کارشناس دانشکده  علوم‌پایه 1303

 05832201303