نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس دانشکده علوم پایه

رئیس دانشکده علوم پایه


 
سمت سازمانی: رئیس دانشکده علوم پایه
نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه محمد زاده
مدرک تحصیلی: دکتری - ریاضی                                                                   
شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰1298
شماره تماس داخلی: 1298
فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰
پست الکترونیک: somohammadzad@yahoo.com
مکان اسقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه