جلسه مجمع عمومی دانشکده علوم پایه

جلسه مجمع عمومی دانشکده علوم پایه


جلسه مجمع عمومی دانشکده علوم پایه

جلسه مجمع عمومی دانشکده علوم پایه در روز دوشنبه 4 بهمن 1400 در محل سالن ملک‌الشعرای بهار با حضور اعضای محترم هیأت علمی گروه‌آموزشی این دانشکده برگزار گردید. محور اصلی این جلسه درخصوص بررسی و ارائه راهکارهای جدید برای پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دانشکده علوم‌پایه بوده است.

در پایان توسط ریاست محترم دانشکده سرکار خانم دکتر نسب زاده  از حضور همه جانبه و فعال اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشکده در این مجمع عمومی تقدیر و تشکر گردید.