نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


تلفن دانشگاه: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی: ۱۳۳۹

پست الکترونیک:  Info@ub.ac.ir

آدرس: بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم پایه