انتصاب دکتر مهدی ایمان‌پرست به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر مهدی ایمان پرست، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم کامپیوتر را به سمت  «  سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر  »  منصوب کرد.   در این حکم خطاب به دکتر ایمان‌پرست آمده است :   با سلام و احترام؛       نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره ۰۰/۱۲۸۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ رئیس محترم دانشکده علوم پایه، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی،   با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.   رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر داود بخشش، در زمان تصدی سمت  «سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر»  تشکر و قدردانی نمود .
20 / مهرماه 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر مهدی ایمان پرست، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم کامپیوتر را به سمت « سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر » منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر ایمان‌پرست آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره ۰۰/۱۲۸۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ رئیس محترم دانشکده علوم پایه، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

 

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر داود بخشش، در زمان تصدی سمت «سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر» تشکر و قدردانی نمود.