انتصاب دکتر طیبه نصری به سمت مدیرگروه آموزشی ریاضی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر طیبه نصری عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی را به سمت  «مدیرگروه آموزشی ریاضی»  منصوب کرد.   در این حکم خطاب به دکتر نصری آمده است :   با سلام و احترام؛       نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره ۰۰/۱۲۵۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ رئیس محترم دانشکده علوم پایه، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " مدیر گروه آموزشی ریاضی" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی،   با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید. رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر حمیده نسب‌زاده، در زمان تصدی سمت «مدیر گروه آموزشی ریاضی» دانشگاه تشکر و قدردانی نمود .
2 / خرداد ماه 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر طیبه نصری عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی را به سمت «مدیرگروه آموزشی ریاضی» منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر نصری آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره ۰۰/۱۲۵۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ رئیس محترم دانشکده علوم پایه، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " مدیر گروه آموزشی ریاضی" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر حمیده نسب‌زاده، در زمان تصدی سمت «مدیر گروه آموزشی ریاضی» دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.