انتصاب دکتر سید بیژن جیا به سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر سید بیژن جیا عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک را به سمت  «  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  »  منصوب کرد.   در این حکم خطاب به دکتر جیا آمده است :   با سلام و احترام؛       نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به‌عنوان " مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه" منصوب می‌شوید. امید است با لطف و عنایت پروردگار متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و در انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.   رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر ابراهیم محمدی رازی، در زمان تصدی سمت  «مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه»  تشکر و قدردانی نمود .
/

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر سید بیژن جیا عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک را به سمت « مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه » منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر جیا آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به‌عنوان "مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه" منصوب می‌شوید. امید است با لطف و عنایت پروردگار متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و در انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

 

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر ابراهیم محمدی رازی، در زمان تصدی سمت «مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه» تشکر و قدردانی نمود.