انتصاب دکتر داود بخشش به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر

انتصاب دکتر داود بخشش به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر


/

با سلام و احترام؛

   نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره ۰۰/۱۴۰۳۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ سرپرست محترم دانشکده علوم پایه، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ برای مدت دو سال به‌عنوان "سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر" منصوب می‌شوید. امید است در پناه ایزد‌منان در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام وظایف محوله با رویکرد برنامه‌محوری، کیفیت‌گرایی و تحول گرایی و بهره گیری از خرد جمعی موفق و مؤید باشید.

 

دکتر شیخ زاده همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر مهدی ایمان پرست، در زمان تصدی «مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر» تشکر و قدردانی نمود.