نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هيات علمي گروه رياضي

اعضاء هيات علمي گروه رياضي


نام و نام خانوادگی  مدرك تحصيلي  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
زهره دادی(مدیر گروه) دكتري   ندارد
محمود بخشي دكتري   ندارد
محسن کیان دكتري   ندارد
اميدرضا دهقان دكتري   ندارد
فروغ معین مقدس دكتري   ندارد
حمیده نسب زاده دكتري   ندارد
صدیقه باروط کوب دكتري   ندارد
سميه محمدزاده دكتري   ندارد
اکبر پاد دكتري   ندارد
مهدی نودهی دكتري   ندارد
محمد دهقان نيري دكتري   ندارد
حسام صفا دكتري   ندارد
حسین موسائی دكتري   ندارد
مرتضی نوروزی دكتري   ندارد
آرمین حاجیان دكتري   ندارد
محسن رستمیان دلاور دكتري   ندارد
مریم رمضانی دكتري   ندارد
ابوالفضل نیازی مطلق دكتري   ندارد
طیبه نصری دكتري   ندارد
محمد علي ن‍ژاد مفرد دكتري   ندارد