نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هيات علمي گروه آمار

اعضاء هيات علمي گروه آمار


نام و نام خانوادگی  مدرك تحصيلي  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
محمدولي احمدي دكتري   ندارد
پريسا نيلوفر دكتري   ندارد
حكيمه مربي هروي دكتري   ندارد