معرفی دانشکده

سال 1396 فاز اول ساختمان دانشکده علوم پایه به اتمام رسید و قابل بهره برداری گردید و سپس در سال ۹۷ از دانشکده فنی و مهندسی مستقل شد. دانشجویان در این دانشکده در دوره‌ها و رشته–گرایش‌های زیر مشغول به تحصیل‌اند:

دوره‌های کارشناسی:

  • ریاضیات و کاربردها
  • آمار و کاربردها
  • علوم کامپیوتر
  • فیزیک

دوره‌های کارشناسی ارشد:

  • ریاضی محض: جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی)
  • ریاضی کاربردی: آنالیز عددی و بهینه‌سازی
  • محاسبات نرم با ساختارهای جبری منطقی