آیین نامه های اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی

الف- مقطع کارشناسی
 

ب- مقطع کارشناسی ارشد

پ- استعداد درخشان

ت- شهریه

ث- نظام وظیفه
ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان (جدید)
آیین نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصیل ناشی از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی

ج- سایر
گردش کار فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه
مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع
مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع
مدارک لازم جهت صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر
هزینه تحصیلی (آموزش رایگان) دانشجویان در مقاطع مختلف و سال‌های مختلف
آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد