تور مجازی

تماس با دانشگاه

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر 4 جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

پست الکترونیک: info@ub.ac.ir