راهنمای تلفن

 
لطفا در صورت وجود اختلال د رخطوط مستقیم از طریق تماس با شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ و تلفن های داخلی اقدام نمایید. 
 

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

احمد محقر

رئیس دانشگاه

 

مجید فرخ منش

مسئول دفتر ریاست

۱۰۰۴

میثم ارحامی

کارشناس

۱۰۰۶

 

دفتر تحقیق

۱۰۰۷

محمد شیخ زاده

رئیس دفتر ریاست

۱۰۱۳

اعظم قریان

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

۱۰۱۵

سیدابوالحسن وقارموسوی

 روابط عمومی

۱۰۱۴

حسین حسین زاده

مسئول انتظامات

۱۰۲۳

محسن محتشمی کیا

رئیس اداره حراست

۱۰۲۱

محمد شاه پسندی

کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات

۱۰۲۲

مریم سروری

کارشناس مسئول حراست

۱۰۲۴

هاشم وحدانی

مدیر طرح وبرنامه

۱۰۴۱

علی سیفی

کارشناس

۱۰۴۶

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه وبودجه

۱۰۴۳

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه بودجه

۱۰۴۴

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

۱۰۴۵

حسن ایزانلو

سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب

۱۰۵۷

مجید جوان

کارشناس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی

۱۰۵۸

محمد باقر مقدسی

مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

۱۰۶۵

مهشید نظری

کارشناس امور حقوقی

۱۰۶۶

امیدرضا دهقان

معاون آموزشی پژوهشی

۱۰۷۱

مهدی اسحاقی

کارشناس معاونت آموزشی

۱۰۷۲

مهدی عباس زاده

کارشناس معاونت آموزشی

۱۰۷۳

حمید فدیشه ای

سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1112

ابراهیم دشتی

کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1113

مصطفی علی آبادی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1114

مهدی رحیم زاده

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1115

رجبعلی سجادیان فر

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1116

مهدی جوینی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1117

وحیده بجنوردی

کارشناس مسئول آموزش

1135

اکبر پاد

رئیس کتابخانه مرکزی

۱۱۳۷

فرشته خانی

کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی

 

بهاره ضیغم جهانی

کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی

 

نجمه نوروزیان

کارشناس اطلاع رسانی و مرجع

 

جواد هراتی

معاون فرهنگی و اجتماعی

۱۱۵۸

مجتبی مجرد

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی

۱۱۶۶

عباس مروجی

کارشناس برنامه ریزی فرهنگی

۲۱۳۸

طیبه محمودیان

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

۲۱۳۹

کامران رادمنش

کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی

۱۱۵۹

یاسر طالبی

کارشناس مسئول امور فوق برنامه

۲۱۴۱

محمد رضا قربانی

سرپرست معاونت دانشجویی

۱۱۷۶

مهدی بی غم

کارشناس معاونت دانشجوئی

۱۱۷۷

امین روشناس

کارشناس فضای سبز

۱۲۵۶

حسن قربان پور

رئیس اداره رفاه دانشجویی

۱۱۸۸

حسن صمدی کاظمی

کارشناس واحد خوابگاه ها

۱۱۸۹

مجید شمشیرگران

کارشناس رفاه دانشجویی

۱۱۸۵

عطیه منادی

کارشناس خوابگاه های خواهران

۱۱۹۰

مجتبی قدرتی

کارشناس واحد تغذیه

 

مجید ناصری

کارشناس تربیت بدنی برادران

 

لیلا دلقندی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

 

حسین احمد برآبادی

سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی

۱۲۱۰

محمود نیک سرشت

کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی

1214

زکیه بیدکی

کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی

 1217

پروین نجف زاده

پرستار

 1211

حسن جعفریانی

معاون اداری مالی

۱۲۲۰

محمد یزدانی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

۱۲۲۱

امیرحسین نقی پوران

مدیر امور اداری و پشتیبانی

۱۲۲۸

ابوالفضل طراوتی

کارشناس امور اداری

۱۲۲۹

محمد ریحانی

کارشناس مسئول اداره کارگزینی

۱۲۳۵

سروش محمدپور

کارشناس دبیرخانه مرکزی

۱۲۳۷

سیدرضا پرویز

کارشناس کارگزینی هیات علمی

۱۲۳۶

مرتضی شیری

کارشناس ابنیه

۱۲۵۵

محمد وحیدی نژاد

رئیس اداره عمومی و تدارکات

۱۲۳۱

محمد سعیدی

مامور خرید

۱۲۴۱

مهدی ارکی

مامور خرید

۱۲۴۰

مهدی محمد پور

کارپرداز

۱۲۳۲

محمد سلطانی

راننده

۱۲۳۹

معصومه ارغند

کارشناس آموزش

1091

مریم نیازی

کارشناس مسئول اداره دبیر خانه مرکزی

۱۲۳۳

رضا کاوانلویی

انباردار

۲۲۵۶

سعید کریمی

مدیر امور مالی

۱۲۷۳

پرویز شیردل

رئیس اداره دریافت وپرداخت

۱۲۷۸

فاطمه کفایتی

کارشناس امور مالی

۱۲۸۰

فاطمه وظیفه شناس

کارشناس امور مالی

۱۲۷۹

حسین میرصالحی

کارشناس امور مالی

۱۲۸۳

مرتضی بیانی

کارشناس امین اموال

۱۲۸۴

حسن کمالی

کارشناس امورمالی

۱۲۸۱

رضا کاوانلویی

کارشناس کاردکس

۱۲۳۰

ونداد گرمه

نماینده کارفرما در طرح های عمرانی

۱۲۶۳

حسن فاخری

کارشناس دفتر طرحهای عمرانی

۱۲۶۴

 

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۲۱۸۸

سعید کیانفر

کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

۱۲۵۴

علی خوش صفا

رئیس اداره فنی

۱۲۵۳

امین علی آبادی

کارشناس دانشکده هنر

۲۱۹۱

محمود مشکات

کارشناس دانشکده هنر

۱۳۱۴

عادله طالب زاده

مدیر گروه ارتباط تصویری

۲۱۹۳

حسام الدین آرمان

سرپرست گروه آموزشی صنایع دستی

۲۱۹۵

مریم قربان زاده

مدیر گروه معماری

۲۱۹۹

علی دانشوری

مدیر گروه شهرسازی

۲۲۰۱

 

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۰۹

 

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۱۲

علی مرتضائیان

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۱۳

رحیمی

شرکت خدماتی

۱۲۴۲

 

تاسیسات

۲۲۲۰

حمید رضا طیبی نسب

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۴

رمضانی

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۵

محمدعلی ارحامی

سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی

1132

قاسمی

 

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

 

۲۲۲۶

 

عبدالله خشنودی

 

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۰۴

 

یوسف یوسفی

 

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

 

1105

 

مریم ترابی

 

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۰۶

 

 

مرکز شتاب

۱۱۲۸

جواد ناظری

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

۱۰۴۰

هادی عباسی

رئیس هیات نظارت

۱۰۳۳

فاطمه منتظری

کارشناس نظارت و ارزیابی

۱۰۳۴

رضا باغدار

کارشناس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۷

مهران گرمه

رئیس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۶

 

آزمایشگاه آپا

۱۰۷۶