تاریخچه

 
دانشگاه بجنورد
نشانی: خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر ۴ جاده بجنورد - اسفراین
شماره های گویا:۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
کدپستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱
صندوق پستی: ۱۳۳۹
 دانشگاه بجنورد در مهرماه ۱۳۸۴ در مركز استان خراسان شمالي، بجنورد، راه‌اندازي گرديد تا ماموريت اصلي خود يعني پذيرش، تربيت و آموزش نسل جوان در مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي مختلف برابر برنامه‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را به انجام برساند.
موافقت اصولي راه‌اندازي دانشگاه بجنورد با چهار دانشكده فني و مهندسي، علوم انساني، هنر و كشاورزي طي نامه شماره ۲۲/۸۶۲۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر گرديد و با كمك سازمانهاي مختلف استان از جمله استانداري خراسان شمالي، فرمانداري بجنورد، سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي، شوراي اسلامي شهر بجنورد، شهرداري بجنورد و شركت سهامي پتروشيمي خراسان در مهرماه ۱۳۸۴ با پذيرش ۲۱۰ دانشجو در سه رشته تحصيلي شروع به فعاليت كرد.
در سال تحصيلي ۹۵-۹۴، در دانشگاه بجنورد و در ۴۱رشته تحصيلي(۱۵رشته كارشناسي ارشد و ۲۶رشته كارشناسي ) حدود۳۵۰۰دانشجو، ۱۲۰عضو هيات علمي و ۸۲نفر پرسنل تمام وقت فعاليت دارند.
 
 رشته های دانشگاه بجنورد
 کارشناسی  کارشناسی ارشد
 1  مهندسی عمران  1  مشاوره – راهنمایی
 2  مهندسی شیمی  2  مشاوره – شغلی
 3  مهندسی صنایع  3  مشاوره خانواده
 4  مهندسی کامپیوتر  4  تربیت بدنی –فیزیولوژی ورزشی
 5  مهندسی عمران – نقشه برداری  5  علوم اقتصادی – اقتصاد نظری
 6  مهندسی برق – قدرت  6  مهندسی عمران – سازه
 7  مهندسی مکانیک  7  مهندسی عمران – خاک و پی
 8  ریاضیات و کاربردها  8  ریاضی محض – جبر
 9  علوم کامپیوتر  9  ریاضی محض – آنالیز
 10  آمار و کاربردها  10  ریاضی محض – هندسه
 11  اقتصاد نظری  11  ریاضی کاربردی
 12  اقتصاد صنعتی  12  محاسبات نرم و ساختارهای جبری
 13  حسابداری  13  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 14  علوم ورزشی – علوم انسانی ورزش  14  آموزش زبان انگلیسی
 15  راهنمایی و مشاوره    
 16  آموزش زبان انگلیسی    
 17  مدیریت بازرگانی    
 18  روانشناسی    
 19  شهرسازی    
 20  معماری    
 21  صنایع دستی    
 22  ارتباط تصویری    
 23  فیزیک    
 24  حقوق    
 25  زبان و ادبیات فارسی    
 26  زبان روسی